MUA NHÀ CHO THUÊ
MUA NHÀ CHO THỢ Ở

CREDIT 680 MIN

DOWN 25% MIN

NHANH CHÓNG

UY TÍN

CHUYÊN NGHIỆP

KHÔNG CHECK GIẤY THUẾ

KHÔNG CHECK CÔNG VIỆC LÀM

KHÔNG XÁC MINH TIỀN DOWN

PRIVATE LENDER PROGRAM

ƯU ĐÃI

ĐẶT BIỆT

Tặng $1,000 Cho người giới thiệu

Áp dụng đến hết ngày 15/05/2021

JENNIFER NGUYEN
BUSINESS & COMMERCIAL
FINANCING SPECIALIST

CALL ME

Call/Text: (254) 292 - 9764

Office: 10600 Bellaire Blvd, #112, Houston, TX 77072

Webiste: Khanglending.com - Khanglending.info

KHANG LENDING LÀM VIỆT TRÊN TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

BUSINESS - INVESTMENT - COMMERCIAL - CONSTRUCTION LOANS